Database - MySQL - XML

Hoán chuyển ADO qua XML

Kể từ ActiveX Data Objects version 2.1 (ADO 2.1) trở đi, Microsoft ADO engine có thể cho ta XML file dưới dạng Microsoft XML - Data Schema format, còn đuợc gọi là XML Reduced Data Schema, hay đơn giản hơn là Reduced Data. ...

Đăng nhập

Or you can

Connect with facebook

Bạn có nâng cấp lên IOS 8?